Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH

2019-11-12

W związku z nadchodzącym niskimi temperaturami zwracamy się do mieszkańców Gminy Rawicz z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych, w miejscach nieogrzewanych i opuszczonych. Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji wszystkich tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania pomocy medycznej lub socjalnej.

czytaj całość publikacji "APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH"


Harmonogram terapii biofeedback marzec 2020r.

2020-02-26


Harmonogram znajduje się w załączeniu.

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Aktywności Lokalnej

2020-02-26

Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu

Dołączone pliki:


Harmonogram terapii snoezelen - marzec 2020r.

2020-02-25


Harmonogram znajduje się w załączeniu.

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości

2020-02-25

Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu

Dołączone pliki:


Wydawanie paczek żywnościowych

2020-02-17


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbywać się będzie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Godziny i miejsce wydawania paczek bez zmian.
Najbliższe wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w dniu 2020-02-24 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 15.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

2020-02-14

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zatrudni asystenta rodziny. Szczegóły w załącznikach.

Dołączone pliki:


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020

2020-02-11

Gmina Rawicz - realizator Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rok 2020 w wysokości 21.600,00 zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ”, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Dołączone pliki:


Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu lutym 2020r.

2020-01-31


Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

Dołączone pliki:


Harmonogram terapii snoezelen luty 2020r.

2020-01-27


Harmonogram znajduje się w załęczeniu.

Dołączone pliki:


Harmonogram terapii biofeedback luty 2020r.

2020-01-27


Harmonogram terapii w załączeniu.

Dołączone pliki:


Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

2020-01-23


Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

czytaj całość publikacji "Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU."


Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback

2020-01-17


Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie korzystają ze wsparcia w formie specjalistycznej usługi opiekuńczej - terapii biofeedback.

czytaj całość publikacji "Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback"

Dołączona galeria:

Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG BiofeedbackSpecjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback

  Paczki żywnościowe w styczniu 2020r. Podprogram 2019

  2020-01-14


  Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2020-01-27 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 16.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


  APLIKACJA MOBILNA DLA OFIAR PRZEMOCY: TWÓJ PARASOL

  2020-01-14

  „Twój Parasol” to aplikacja mobilna, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja "Twój Parasol" jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store. Dostępna jest także na stronie internetowej www.twojparasol.com


  Czytaj dalej: Przemoc w rodzinie: Przydatne linki: https://twojparasol.com/


  ASOS 2020 – ruszyła nowa edycja programu!

  2020-01-13

  Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

  Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 10% wartości dotacji. Wkładem własnym może być zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. O dofinansowanie w programie mogą się starać m.in. lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i organizacje wyznaniowe.

  Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

  Ofertę należy wypełnić w języku polskim i złożyć (wyłącznie w wersji elektronicznej!) za pomocą Generatora Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl.

  Rząd przeznaczył na tegoroczną edycję programu łącznie 40 mln zł – tyle samo, co w roku ubiegłym.

  Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem:
  http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/458


  Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

  2020-01-08


  W miesiącu grudniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami, zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne,

  Dołączona galeria:

  Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie w miesiącu styczniu 2020r.

   2019-12-27


   Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram terapii snoezelen I 2020r.

   2019-12-19

   Dołączone pliki:


   Harmonogram terapii biofeedback I 2020r.

   2019-12-19

   Dołączone pliki:


   Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc I, II 2020r.

   2019-12-19

   Dołączone pliki:


   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

   2019-12-16

   Podprogram 2019

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
   Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

   czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

   Dołączone pliki:


   Nabór na stanowisko Główny Księgowy

   2019-12-16

   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

   Dołączone pliki:


   Zajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

   2019-12-03


   W miesiącu listopadzie 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne. Ponadto w miesiącu listopadzie 2019r. uczestnicy Klubów Seniora mieli możliwość wyjścia do Teatru.

   Dołączona galeria:

   Zajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


    Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu grudniu 2019r

    2019-12-02

    Dołączone pliki:


    Realizacja projektu socjalnego Kurs na rodzinę

    2019-12-02

    W ramach projektu socjalnego pt „Kurs na rodzinę” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 rodzin, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

    Celem projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich 10 rodzin objętych działaniami.

    W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z metodami rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny, ideą sensoplastyki oraz integracji sensorycznej, zagadnieniami z zakresu ustalania granic w rodzinie, oraz sposobami wdrażania reguł i zasad. Działania projektowe odbywać się będą od listopada 2019 r., do końca grudnia 2020 r.


    Harmonogram terapii biofeedback XII 2019r.

    2019-11-29

    Dołączone pliki:


    Harmonogram terapii snoezelen XII 2019

    2019-11-28


    Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    21 listopada –Dzień Pracownika Socjalnego.

    2019-11-22

    Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu otrzymali wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019.
    W uroczystości wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie uczestniczyli: Marzena Tawczyńska Starszy specjalista pracy socjalnej – Koordynator, Dyrektor MGOPS Władysława Czajkowska, Paweł Szybaj Z-ca Burmistrza Gminy Rawicz.
    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło działalność Ośrodka za konsekwentnie realizowaną pracę środowiskową, wdrażanie nowych rozwiązań, innowacji i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rawicz.

    Dołączona galeria:

    21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

    Dołączone pliki:


    Dzień Pracownika Socjalnego

    2019-11-21

    Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego , składam pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.
    Życzę satysfakcji z wykonywanego zawodu, sukcesów w podejmowanych cennych inicjatywach na rzecz społeczności lokalnych oraz pomyślności w życiu osobistym.

    Dyrektor
    Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Rawiczu
    Władysława Czajkowska


    Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie, w grudniu 2019r.

    2019-11-18

    MGOPS w Rawiczu informuje o zmianie terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie MGOPS, w grudniu 2019r.:

    - TRZECI CZWARTEK - 12 GRUDNIA 2019r.
    - TRZECI PIĄTEK - 13 GRUDNIA 2019r.
    - CZWARTY PONIEDZIAŁEK - 16 GRUDNIA 2019r.
    - CZWARTA ŚRODA - 18 GRUDNIA 2019r.
    - CZWARTY CZWARTEK -16 GRUDNIA 2019r.


    Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

    2019-11-06

    Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

    czytaj całość publikacji "Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”"


    Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

    2019-11-06

    Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

    czytaj całość publikacji "Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej"


    Aktywności w Klubach Seniora

    2019-11-04


    W miesiącu październiku 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia rękodzielnicze, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne.

    Dołączona galeria:

    Aktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach Seniora

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


     Harmonogram terapii snoezelen listopad 2019

     2019-10-31


     Harmonogram terapii - w załączeniu

     Dołączone pliki:


     Harmonogramy zajęć w miesiącu listopadzie 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

     2019-10-31


     Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

     Dołączone pliki:


     Harmonogram terapii biofeedback w miesiącu listopadzie 2019r.

     2019-10-31


     Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

     Dołączone pliki:


     Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,

     2019-10-17

     Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
     Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
     Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

     czytaj całość publikacji "Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,"


     Asystent rodziny

     2019-10-16

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zatrudni asystenta rodziny. Szczegóły w załącznikach.

     Dołączone pliki:


     Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

     2019-10-07


     W miesiącu wrześniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, wycieczki, zajęcia plastyczne, spotkania z psychologiem, zajęcia muzyczne, zajęcia rękodzielnicze.

     Dołączona galeria:

     Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


      Podprogram 2019 - aktualizacja

      2019-10-03


      Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
      Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o jeden miesiąc tj.: do końca lipca 2020.
      Przewidywane pierwsze dostawy paczek żywnościowych mają nastąpić w grudniu 2019r.
      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że na bieżąco będzie informował o terminach składania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podrogram 2019 oraz terminach wydawania paczek.


      Harmonogram zajęć w miesiącu X 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

      2019-10-01


      Harmonogram zajęć znajdują się w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

      2019-10-01

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

      czytaj całość publikacji "Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ"


      Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny

      2019-10-01

      Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

      czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny"


      Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

      2019-10-01

      Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

      czytaj całość publikacji "Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją"


      Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

      2019-09-30


      Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie korzystają ze wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.: terapii biofeedback, terapii snoezelen i indywidualnego poradnictwa psychologicznego

      Dołączona galeria:

      Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

       Harmonogram terapii snoezelen na miesiąc X 2019r.

       2019-09-27


       Harmonogram terapii snoezelen n- w załączeniu

       Dołączone pliki:


       Harmonogram terapii biofeedback na miesiąc X 2019r.

       2019-09-27


       Harmonogram terapii biofeedback - w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Harmonogram poradnictwa psychologicznego

       2019-09-27


       Harmonogram poradnictwa psychologicznego - w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Realizacja projektu socjalnego „Aktywny bezrobotny”.

       2019-09-19

       W ramach projektu socjalnego pt „Aktywny bezrobotny” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

       czytaj całość publikacji "Realizacja projektu socjalnego „Aktywny bezrobotny”."


       Z Fundacją PZU po lekcjach

       2019-09-17

       Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

       czytaj całość publikacji "Z Fundacją PZU po lekcjach"


       Opieka wytchnieniowa

       2019-09-16

       W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

       czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa"

       Dołączone pliki:


       Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

       2019-09-12

       Zakończenie projektu socjalnego „ Radość jest w nas”

       W dniu 28.08.2019 roku zakończono realizację projekt pn. „ Radość jest w nas”.
       Projekt realizowany był w okresie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019 przez 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny MGOPS w Rawiczu. Zajęcia były prowadzone jeden raz w tygodniu i obejmowały:
       -zabawy integracyjne
       -zabawy sportowe
       -zagadki i łamigłówki
       -warsztaty plastyczne
       -pogadanki profilaktyczne.

       czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas"

       Dołączona galeria:

       Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


        Harmonogram poradnictwa psychologicznego wrzesień 2019r.

        2019-09-04


        Harmonogram znajduje się w załączeniu.

        Dołączone pliki:


        Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu

        2019-09-03

        W załączeniu plakat w sprawie konsultacji społecznych planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.

        Dołączone pliki:


        Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego

        2019-09-03

        Szanowni Państwo,

        Organizacje pozarządowe działają, żeby realizować swoje misje społeczne. Czy mogą przy tym prowadzić działalność gospodarczą? Dlaczego nie! Zapraszamy do kontaktu z zespołem leszczyńskiego OWES i sprawdzenia możliwości swojej organizacji pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

        W subregionie leszczyńskim działa ich już ponad 40 przedsiębiorstw społecznych, które łączą misję społeczne z działalnością gospodarczą. Najczęściej działają w branżach tj.:
        - Gastronomia
        - Usługi sprzątające, opiekuńcze, budowlane
        - Pielęgnacja zieleni.

        W ramach leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym można uzyskać do 22 tys. dotacji!

        Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego planowany jest w dniach 1-3 października.

        Zapraszamy do kontaktu (Magdalena Wróblewska, 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl).


        Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

        2019-09-02


        W miesiącu sierpniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne i muzyczne, spotkania z specjalistami, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia z fizjoterapeutą, wyjście do kina, gry stolikowe.

        Dołączona galeria:

        Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

         Harmonogram planowanych działań wrzesień 2019

         2019-08-29


         Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj bariery - w załączeniu

         Dołączone pliki:


         Harmonogramy zajęć w klubach Seniora

         2019-08-29


         Harmonogramy zajęć w klubach Seniora znajdują się w załączeniu.

         Dołączone pliki:
         Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

         przejdź do góry...

         Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji