Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


Projekt Postaw na TAK!

2018-11-29Projekt Postaw na TAK! realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu 429 379,23 zł

Kwota dofinansowania 404 757,77 zł

Cel główny projektu: Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

W ramach projektu \"Postaw na TAK!\" zorganizowane zostało wsparcie dla uczestników projektu i ich otoczenia z zakresu:

- aktywizacji społeczno – zawodowej (poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, mediacje rodzinne);

- grupy samopomocowej (np.: wyjścia do kina, na basen, na siłownię, piknik rodzinny, wycieczka);
- kursów i szkoleń zawodowych (dobranych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu);
- zajęć dla dzieci uczestników projektu z zakresu m.in. z zakresu : arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii;
- pracy socjalnej, pomocy finansowej i w naturze (opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie finansowe – zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe);

- uczestnictwa w PAI – program trwał 8 tygodni. W każdym miesiącu uczestnik projektu realizował grupowe poradnictwo specjalistyczne i indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu. Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin w miesiącu.

- zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu

Wsparciem zostało objętych 33 uczestników w tym K: 25, M: 8

- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 36% pracę podjęło K: 8, M: 4

Ponadto w ramach projektu prowadzone były działania środowiskowe m.in.: powstało 6 Klubów Aktywności lokalnej, odbyły się spotkania edukacyjne, a także zorganizowane zostały trzy inicjatywy lokalne.

Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.

2018-07-27


W miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie: opiekun osoby zależnej – 3 osoby, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 4 osoby , pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości, kadr i płac– 2 osoby, rejestratorka medyczna – 2 osoby.

Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

Dołączona galeria:

Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.  (1)Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.  (2)Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.  (3)Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.  (4)Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.  (5)Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.  (6)

  Kursy zawodowe

  2018-06-29


  W miesiącu maju i czerwcu 2018r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:Operator wózków jezdniowych II kat. WJO dla 4 osób, pilarki mechaniczne do ścinki drzew klasy III dla 1 osoby. Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

  Dołączona galeria:

  Kursy zawodowe (1)Kursy zawodowe (2)Kursy zawodowe (3)Kursy zawodowe (4)Kursy zawodowe (5)Kursy zawodowe (6)Kursy zawodowe (7)

   Harmonogramy realizacji kursów i szkoleń zawodowych

   2018-06-19


   Harmonogramy realizacji kursów i szkoleń zawodowych - w załączeniu

   Dołączone pliki:

   ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!

   2018-06-04


   W niedzielę 3 czerwca odbyła się już TRZECIA i niestety ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak! Tym razem mieszkańcy Rawicza oraz Kluby Aktywności Lokalnej postawiły na sport i jego rodzinne uprawianie. Na terenie kąpieliska w Sierakowie odbyło się pełne wrażeń i atrakcji wydarzenie. Wszyscy mieszkańcy Rawicza- bez względu na wiek, umiejętności, płeć czy ograniczenia mogli zmierzyć się m.in. w turnieju siatkówki plażowej, zajęciach z jogi czy przejazdu bryczkami. Pod okiem ratownika można było wziąć udział w regatach kajakowych, a co odważniejsi postrzelać sportowo z broni krótkiej. Dla najmłodszych przygotowane zostały dmuchańce oraz zajęcia z animatorem. Ponadto wolontariuszki z Loaklnego Centrum Wolontariusza przy MGOPS w Rawiczu ozdabiały dzieciaczkom twarze i przeprowadziły warsztaty z balonami. Podczas imprezy odbyło się mnóstwo konkursów z nagrodami, a każdy z uczestników miał okazję usmażyć sobie nad ogniskiem kiełbaskę. Do udziału w festynie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. W imprezie udział wzięło ok. 150 mieszkańców Gminy Rawicz. Partnerami w wydarzeniu był Dom Kultury w Rawiczu.
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

   Dołączona galeria:

    ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  (1) ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  (2) ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  (3) ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  (4) ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  (5) ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  (6) ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  (7)

    Piknik

    2018-05-29


    W dniu 28.05.2018r. w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia został zorganizowany piknik. W pikniku uczestniczyła również Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu. Podczas pikniku odbywały się zabawy integracyjne i animacje dla dzieci prowadzone przez pedagoga. Uczestnicy pikniku wspólnie smażyli kiełbaski i integrowali się.

    Dołączona galeria:

    Piknik (1)Piknik (2)Piknik (3)Piknik (4)Piknik (5)Piknik (6)Piknik (7)Piknik (8)Piknik (9)

     III Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

     2018-05-28


     Kluby Aktywności Lokalnej, działające w ramach projektu „Postaw na TAK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszają do aktywnego udziału w Rodzinnym Pikniku Sportowym w dniu 3 czerwca 2018r.

     Szczegóły na plakacie.

     Dołączone pliki:

     Harmonogram realizacji kursów/szkoleń zawodowych

     2018-05-17


     Harmonogram realizacji kursów/szkoleń zawodowych - w załączeniu

     Dołączone pliki:

     Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

     2018-05-11


     Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla II grupy uczestników projektu - w załączeniu

     Dołączone pliki:

     Wycieczka do Wrocławia

     2018-05-02


     W dniu 27.04.2018r. w ramach projektu „Postaw na TAK !” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu zorganizowana została wycieczka do Wrocławia. W wycieczce uczestniczyło 15 osób objętych wsparciem w ramach grupy samopomocowej. Podczas wycieczki uczestnicy projektu zwiedzali Afrykarium we Wrocławiu i muzeum motoryzacji przy Zamku Topacz. Ponadto uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie.

     Dołączona galeria:

     Wycieczka do Wrocławia (1)Wycieczka do Wrocławia (2)Wycieczka do Wrocławia (3)Wycieczka do Wrocławia (4)Wycieczka do Wrocławia (5)Wycieczka do Wrocławia (6)Wycieczka do Wrocławia (7)

      Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

      2018-04-16


      Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

      Dołączone pliki:

      Grupa samopomocowa

      2017-12-15


      Od października 2017r. dla 15 uczestników Projektu "Postaw na TAK!" - II edycja realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowana została grupa samopomocowa. Grupa spotyka się min. raz w miesiącu w okresie od października 2017r. do sierpnia 2018r. Celem grupy jest wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne, a także wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zajęcia realizowane w ramach grupy samopomocowej prowadzone są przez pracownika socjalnego zatrudnionego w MGOPS w Rawiczu. W ramach działań grupy uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w spotkaniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, integracyjnym i sportowym, mających na celu zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego.

      Dołączona galeria:

      Grupa samopomocowa (1)Grupa samopomocowa (2)Grupa samopomocowa (3)Grupa samopomocowa (4)

       Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

       2017-11-30


       W okresie od 02.10.2017r. do 30.11.10.2017r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” – II edycja projektu odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego. Program zajęć obejmował m.in.: zajęcia o charakterze integracyjnym i interpersonalnym, trening asertywności, zajęcia z zakresu autoprezentacji. Uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie podczas grupowego poradnictwa psychologicznego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

       Dołączona galeria:

       Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (1)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (2)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (3)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (4)

        Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa

        2017-10-24


        W czasie trwania zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i grupy samopomocowej, w których uczestniczą beneficjenci projektu „Postaw na TAK!” zorganizowane zostały również zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

        Dołączona galeria:

        Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa (1)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa (2)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa (3)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa (4)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa (5)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa (6)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa (7)

         Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

         2017-10-17


         W okresie od 02.10.2017r. do 06.10.10.2017r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” – II edycja projektu odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Program zajęć grupowego doradztwa zawodowego obejmował m.in. zagadnienia z zakresu: aktywnych metod poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Program zajęć indywidualnego doradztwa obejmował m.in. bilansowanie kompetencji zawodowych uczestników, stworzenie IPD, w którym określona została ścieżkę rozwoju zawodowego uczestnika/uczestniczki projektu pod kątem kursu zawodowego. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i mieli zapewnione wyżywienie podczas grupowego doradztwa zawodowego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

         Dołączona galeria:

         Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (1)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (2)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (3)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (4)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (5)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (6)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (7)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (8)Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (9)

          Program Aktywizacja i Integracja

          2017-10-02


          Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od października 2017r. do listopada 2017r. realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu. Program realizowany będzie przez 10 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

          W każdym miesiącu działania realizowane będą w wymiarze 40 godzin zajęć grupowych i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego.
          Program integracji rozpoczyna się 02.10.2017r. i kończy 30.11.2017r.
          Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik będzie wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin w miesiącu.

          W każdym tygodniu trwania programu, uczestnik będzie realizował prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin (40 godzin miesięcznie) oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne i indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

          Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

          2017-09-29


          Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

          Dołączone pliki:

          Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

          2017-09-18


          16 września odbyła się druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu Postaw na Tak, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
          W ramach inicjatywy Kluby Aktywności Lokalnej zrealizowały działanie pod nazwą "Miasto i wieś będzie wspólnie pyrę jeść", podczas którego zaproponowano społeczności lokalnej szereg działań animacyjno-integrujących, odbywających się równocześnie w Rawiczu i Łaszczynie.
          Kluby Aktywności Lokalnej nawiązały szeroko zakrojoną współpracę partnerską, m.in. z Domem Kultury, Policją, grupami nieformalnymi (w tym KGW, OSP), Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz, lokalnymi przedsiębiorcami czy jednostkami samorządowymi.
          Organizatorzy zapewnili uczestnikom m.in. bezpłatny poczęstunek, atrakcje i animacje dla dzieci czy warsztaty rękodzieła. Swoje dokonania artystyczne zaprezentowały przedszkola, szkoły czy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu.
          W Łaszczynie niewątpliwie największą atrakcją było rozegranie Turnieju Wsi. Podsumowaniem inicjatywy były koncerty artystyczne, w Rawiczu wystąpił zespół Casandra, w Łaszczynie biesiadę poprowadził zespół Trzy Dęby. Łącznie w spotkaniach udział wzięło ok. 500 osób.
          Inicjatywa zrealizowana została przez Kluby Aktywności Lokalnej z Osiedla Stare Miasto, Sarnowy, Sierakowa oraz Konarzewa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

          Dołączona galeria:

          Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (1)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (2)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (3)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (4)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (5)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (6)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (7)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (8)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (9)Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (10)

           II Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

           2017-09-14


           Kluby Aktywności Lokalnej, działające w ramach projektu, zapraszają do aktywnego udziału w wydarzeniu pod nazwą "Miasto i wieś będzie wspólnie pyrę jeść" w dniu 16 września 2017r.
           Szczegóły na plakacie.

           Dołączone pliki:

           Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. Postaw na TAK!

           2017-09-01


           Rozpoczęła się rekrutacja II edycji uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. „Postaw na TAK!”, skierowanym do 15 osób będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

           Rekrutacja prowadzona jest na terenie Gminy Rawicz przez pracowników socjalnych MGOPS w Rawiczu.

           Rekrutacja główna prowadzona będzie:
           - od 01.09.2017r. do 30.09.2017r.

           Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
           Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc.

           Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

           2017-07-19

           W miesiącu maju, czerwcu i lipcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:
           - prawo jazdy kat. B - 7 osób
           - prawo jazdy kat. C+E - 1 osoba
           - prawo jazdy kat. C - 1 osoba

           W najbliższym czasie uczestnicy projektu przystąpią do egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.

           Dołączona galeria:

           Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (1)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (2)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (3)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (4)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (5)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (6)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (7)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (8)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (9)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (10)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (11)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (12)

            Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

            2017-07-07

            W miesiącu czerwcu i lipcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie: opiekun osób starszych – 2 osoby

            Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

            Dołączona galeria:

            Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (1)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (2)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (3)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (4)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (5)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (6)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (7)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (8)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (9)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (10)

             Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK

             2017-06-27

             W okresie od 19.05.2017r. do 18.06.2017r. jeden z uczestników projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w kursie: Operator Koparkoładowarki Klasa III . Uczestnik projektu ukończył kurs i otrzymał pozytywny wynik sprawdzianu na uprawnienia operatora KOPARKOŁADOWARKI KL. III

             Dołączona galeria:

             Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (1)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (2)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (3)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (4)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (5)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (6)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (7)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (8)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (9)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (10)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (11)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (12)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (13)Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK (14)

              Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

              2017-06-14

              W miesiącu czerwcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:
              - księgowość komputerowa z elementami kadr i płac - 3 osoby
              - obsługa kas fiskalnych i terminalu kart płatniczych+ obsługa klienta - 7 osób.

              Uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

              Dołączona galeria:

              Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (1)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (2)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (3)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (4)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (5)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (6)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (7)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (8)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (9)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (10)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (11)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (12)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (13)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (14)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (15)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (16)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (17)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (18)Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK (19)

               Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

               2017-06-14

               W dniu 11.06.2017r. w ramach realizacji Projektu "Postaw na TAK!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się pierwsza z zaplanowanych Inicjatyw Lokalnych.

               Trzy Kluby Aktywności Lokalnej (KAL Stare Miasto, KAL Sarnówka, KAL Konarzewo) postanowiły zorganizować dla mieszkańców Gminy Rawicz festyn rodzinny pod nazwą Mamo! Tato! Witamy Lato. Kwieciste powitanie lata. Organizatorzy przygotowali szereg działań (m.in. warsztaty artystyczne, działania z animatorem, zabawy z nagrodami, bezpłatne dmuchańce, mały jarmark rękodzielniczy), które nastawione były na wzmocnienie integracji społeczności lokalnej. Do udziału w festynie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy, w tym osoby starsze oraz niepełnosprawne. W imprezie udział wzięło ok. 200 mieszkańców Gminy Rawicz.

               Partnerami w wydarzeniu był Dom Kultury w Rawiczu, Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu, wolontariuszki z Łaszczyna „Dziewczyny z drużyny” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Rawicza.

               Dołączona galeria:

               Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (1)Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (2)Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (3)Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (4)Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (5)Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (6)Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (7)Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK (8)

                Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                2017-06-01

                Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

                Dołączone pliki:

                Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

                2017-05-29

                W dniu 29.05.2017r. w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia został zorganizowany piknik. W pikniku uczestniczyła również Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu. Podczas pikniku odbywały się zabawy integracyjne i animacje dla dzieci prowadzone przez pedagoga. Uczestnicy pikniku wspólnie smażyli kiełbaski i integrowali się.

                Dołączona galeria:

                Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (1)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (2)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (3)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (4)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (5)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (6)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (7)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (8)Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK (9)

                 Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                 2017-05-24

                 Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla I grupy uczestników projektu.

                 Dołączone pliki:

                 Konkurs plastyczny pn.

                 2017-05-23


                 Kluby Aktywności Lokalnej: Osiedle Stare Miasto w Rawiczu, Osiedle Sarnowa i Konarzewo zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rawicz do udziału w konkursie plastycznym pn. "Rodzina i kwiaty".
                 Konkurs jest jednym z elementów inicjatywy lokalnej pn. „Mamo, tato witamy lato” – Kwieciste powitanie lata, organizowanej przez Kluby Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Postaw na TAK”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Centrum PISOP w Lesznie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
                 Więcej szczegółów w regulaminie konkursu (załącznik nr 1).

                 Dołączone pliki:

                 Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                 2017-05-23

                 Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie lokalnej w ramach projektu POSTAW NA TAK

                 Dołączone pliki:

                 Harmonogram kursów, szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

                 2017-05-22

                 Harmonogram kursów / szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla I grupy uczestników projektu.

                 Nazwa kursu / szkolenia:
                 Kurs prawa jazdy kat. B
                 Kurs prawa jazdy kat. C + E
                 Kurs prawa jazdy kat. C

                 Dołączone pliki:

                 Harmonogram kursów, szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

                 2017-05-19

                 Harmonogram kursów / szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla I grupy uczestników projektu.

                 Nazwa kursu / szkolenia: OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL. III

                 Dołączone pliki:

                 Wycieczka do Wrocławia

                 2017-05-04

                 W dniu 28.04.2017r. w ramach projektu „Postaw na TAK !” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu zorganizowana została wycieczka do Wrocławia. W wycieczce uczestniczyło 15 osób objętych wsparciem w ramach grupy samopomocowej. Podczas wycieczki uczestnicy projektu zwiedzali Afrykarium we Wrocławiu i muzeum motoryzacji przy Zamku Topacz. Ponadto uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie.

                 Dołączona galeria:

                 Wycieczka do Wrocławia (1)Wycieczka do Wrocławia (2)Wycieczka do Wrocławia (3)Wycieczka do Wrocławia (4)Wycieczka do Wrocławia (5)Wycieczka do Wrocławia (6)Wycieczka do Wrocławia (7)

                  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                  2017-04-25


                  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu.

                  Dołączone pliki:

                  1 spotkanie animacyjne dla Klubów Aktywności Lokalnej

                  2017-03-30


                  Dnia 30.03.2017r., odbyło się 1 spotkanie animacyjne dla Liderów i reprezentantów 6 Klubów Aktywności Lokalnej, w którym uczestniczyło 14 osób. Celem spotkania było zaplanowanie I Inicjatywy lokalnej dla mieszkańców Gminy Rawicz. Animatorka i ekspertka pracy środowiskowej zapoznały osoby uczestniczące w spotkaniu z informacjami dotyczącymi inicjatywy lokalnej – w tym: założeniami, celami i wytycznymi inicjatywy lokalnej w ramach projektu Postaw na TAK.
                  Grupa inicjatywna dokonała wstępnych ustaleń i zaplanowała termin pierwszej inicjatywy lokalnej na drugi kwartał 2017r. Kolejne spotkanie planujące odbędzie się 12.04.2017r.
                  Dodatkowym punktem spotkania było podsumowanie działalności 6 Klubów Aktywności Lokalnej za I kwartał 2017r. Liderzy omówili działania zrealizowane w swoich społecznościach, podzielili się spostrzeżeniami i wymienili doświadczeniami.
                  Na zakończenie spotkania, celem zwiększenia wiedzy i informacji uczestników nt. aktywizowania społeczności lokalnej, przedstawiono zebranym inne możliwości realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej.
                  Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

                  Dołączona galeria:

                  I inicjatywa lokalna - 1 spotkanie animacyjne dla Klubów Aktywności Lokalnej (1)I inicjatywa lokalna - 1 spotkanie animacyjne dla Klubów Aktywności Lokalnej (2)

                   Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem.

                   2017-03-20


                   W dniu 17.03.2017r. w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla dzieci uczestników projektu zorganizowane zostały zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem.

                   Dołączona galeria:

                   Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem. (1)Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem. (2)Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem. (3)

                    Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK

                    2017-02-03


                    Od listopada 2016r. dla 15 uczestników Projektu "Postaw na TAK!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowana została grupa samopomocowa. Grupa spotyka się min. raz w miesiącu w okresie od listopada 2016r. do sierpnia 2017r. Celem grupy jest wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne, a także wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zajęcia realizowane w ramach grupy samopomocowej prowadzone są przez pracownika socjalnego zatrudnionego w MGOPS w Rawiczu. W ramach działań grupy uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w spotkaniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, integracyjnym i sportowym, mających na celu zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego.

                    Dołączona galeria:

                    Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (1)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (2)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (3)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (4)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (5)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (6)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (7)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (8)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (9)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (10)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (11)Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK (12)

                     Program Aktywizacja i Integracja

                     2017-02-02


                     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od lutego 2017 do marca 2017 realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu. Program realizowany będzie przez 10 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

                     W każdym miesiącu działania realizowane będą w wymiarze 40 godzin zajęć grupowych i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego.
                     Program integracji rozpoczyna się 01.02.2017r. i kończy 31.03.2017r.
                     Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik będzie wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin w miesiącu.

                     W każdym tygodniu trwania programu, uczestnik będzie realizował prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin (40 godzin miesięcznie) oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne i indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

                     Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                     2017-01-14


                     Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu.

                     Dołączone pliki:

                     Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej w 2016r.

                     2016-12-28


                     Dnia 28.12.2016r., odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy kwartał funkcjonowania 6 Klubów Aktywności Lokalnej, działających na terenie Gminy Rawicz. Liderzy poszczególnych Klubów omówili działania zrealizowane w swoich społecznościach, podzielili się spostrzeżeniami i wymienili doświadczeniami. W trakcie spotkania zespół projektowy zapoznał Liderów z formą i sposobem sprawozdawczości oraz dokonał ustaleń w zakresie wsparcia merytorycznego i planowania działań na I kwartał 2017r.
                     Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

                     Dołączona galeria:

                     Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej (1)Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej (2)Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej (3)Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej (4)Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej (5)

                      Grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                      2016-12-08


                      W okresie od 23.11.2016r. do 08.12.2016r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” odbyły się grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego. Tematyka zajęć m.in. obejmował komunikację interpersonalną i autoprezentację, konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                      Dołączona galeria:

                      Grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (1)Grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (2)Grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (3)

                       Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

                       2016-11-23


                       W okresie od dnia 14.11.2016r. do dnia 16.11.2016r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                       Dołączona galeria:

                       Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (1)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (2)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (3)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (4)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (5)Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (6)

                        Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                        2016-10-24


                        W dniu 24.10.2016 r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” odbyły się grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                        Dołączona galeria:

                        Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (1)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (2)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (3)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (4)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (5)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (6)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (7)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (8)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (9)Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego (10)

                         Rawickie Kluby Aktywności Lokalnej

                         2016-10-21


                         W ramach projektu „Postaw na TAK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Centrum PISOP w Lesznie w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. - na terenie Gminy Rawicz powstało 6 Klubów Aktywności Lokalnej:
                         1- w Konarzewie
                         2- w Sarnówce
                         3- w Sierakowie
                         4- na Osiedlu Westerplatte
                         5- na Osiedlu Sarnowa
                         6- na Osiedlu Stare Miasto.

                         Kluby założone przez grupy inicjatywne zrealizują oddolne inicjatywny mieszkańców, wynikające z potrzeb i specyfiki danej społeczności lokalnej, szczególnie osób/rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
                         Dodatkowo Kluby Aktywności Lokalnej w ciągu 2 lat swojej działalności zrealizują 3 inicjatywy społeczne na rzecz mieszkańców Gminy Rawicz.

                         Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                         2016-10-21


                         Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu

                         Dołączone pliki:

                         Spotkanie edukacyjne dotyczące Klubów Aktywności Lokalnej

                         2016-09-30


                         W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i Centrum PISOP w Lesznie informujemy, że w dniu 3 października o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie edukacyjne dotyczące Klubów Aktywności Lokalnej, które mają powstać w Gminie Rawicz w ramach projektu konkursowego "Postaw na TAK", realizowanego przez obie instytucje w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. Spotkanie dedykowane jest do potencjalnych zainteresowanych założeniem takiego Klubu, zgodnie z założeniem, że działania projektowe będą wspierać społeczności, na terenie których działają grupy nieformalne lub takie działania planują rozpocząć. W załączeniu znajdują się informacja ogólna i formularz zgłoszeniowy.

                         Dołączone pliki:

                         Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                         2016-09-26

                         Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu

                         Dołączone pliki:

                         Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. Postaw na TAK!

                         2016-09-12


                         Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. „Postaw na TAK!”, skierowanym do 15 osób będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, a także środowisk, w których powstanie m.in. 6 Klubów Aktywności Lokalnej realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.
                         Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników socjalnych MGOPS Rawicz.

                         Dołączone pliki:

                         Informacje o Projekcie Postaw na TAK!

                         2016-09-12


                         Projekt Postaw na TAK! realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                         Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

                         Cel główny projektu: Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

                         Cele szczegółowe projektu:
                         1. Zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych, oraz mobilizacja do aktywnego poszukiwania pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 30 klientów pomocy społecznej z Gminy Rawicz.
                         2. Wzmocnienie aktywności społecznej i samodzielności 30 klientów pomocy społecznej z Gminy Rawicz poprzez dostęp do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i zawodowego.
                         3. Wzmocnienie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia ze społeczeństwem minimum 30 osób, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego.
                         4. Wzrost świadomości oraz wzmocnienie środowiska lokalnego Gminy Rawicz poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
                         5. Zwiększenie możliwości aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego dzieciom uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
                         6. Zwiększanie uczestnictwa w życiu społecznym wśród osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Rawicz.


                         W ramach projektu "Postaw na TAK!" zorganizowane zostanie wsparcie z zakresu:
                         - aktywizacji społeczno – zawodowej (poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, mediacje rodzinne);
                         - grupa samopomocowa;
                         - kursy i szkolenia zawodowe;
                         - zajęcia dla dzieci uczestników projektu z zakresu m.in.: arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii;
                         - skierowanie do Centrum Integracji Społecznej;
                         Ponadto prowadzone będą działania środowiskowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
                         - spotkania edukacyjne;
                         - inicjatywy lokalne;
                         - kluby aktywności lokalnej.

                         Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

                         Całkowita wartość projektu: 418 541,60 zł
                         Kwota dofinansowania: 394 541,60 zł
                         Wkład własny Gminy 24000,00

                         przejdź do góry...

                         Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

                         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji